Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

 • Süre
  100 saat
 • Kategori

  Muhasebe Eğitimleri

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi
Muhasebe bürolarında ve şirketlerin muhasebe bölümlerinde çalışmayı hedefleyen bireylerin katılabileceği bir eğitimdir.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Hedefi

Sanayi devrimi ile birlikte işletmelerin üretim kapasitesi artmıştır. Bu durum işletmelerde takip edilecek bilgilerin hem sayısının hem de çeşidinin artmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak bilgilerin insan emeği ile takip edilmesi güç hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu zorluk, işletmelerde bilgilerin takip edilmesinde bilgisayar kullanımını gerekli kılmıştır. Bilgisayarın işletmelerde kullanıldığı ilk bölüm ise muhasebe bölümüdür.

Muhasebe, bir işletmede meydana gelen mali nitelikteki işlem ve olayları, para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz eden, yorumlayan ve bilgi veren bilim ve sanattır. Bir insanı tanıyabilmek ve onunla ilgili karar verebilmek için ortak bir dili konuşmak gerekir. Aynı şekilde işletmeleri tanıyabilmek ve onlarla ilgili karar verebilmek için de ortak bir dil olması gerekir. İşte, işletmelerde kullanılan bu ortak dil muhasebedir. Muhasebe, işletmelerin dilidir.

Muhasebe, işletmede ortaya çıkan ham verileri finansal bilgiye dönüştüren bir bilgi sistemidir. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, işletmelerin yoğun bir rekabet ortamında faaliyette bulunmasına neden olmuştur. Bu noktada, işletmelerin rekabet avantajı sağlamasında en önemli unsur bilgidir. Muhasebe yazılım programları mali nitelikteki işlem ve olayları depolama ve ilgililere sunma işlevini yerine getirmektedir. Bilgi ve bilişim çağı olarak adlandırdığımız günümüzde, önemli olan bireylerin bu programları kullanabilmesi hatta bunun ötesinde verinin bilgiye dönüşmesi sürecine tecrübe ve yorumlama yeteneğini katabilmesidir.

Bu açıdan değerlendirdiğimizde biz Yeditepe Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak Bilgisayarlı Muhasebe Kursu eğitim programımızda hedefimiz şunlardır; katılımcılarımızın muhasebe bilgi sistemine hakim olması, muhasebe yazılım programlarını kullanabilme becerisine sahip olması, tecrübelerini artırıcı örnek olayları çözümleyebilmesi ve yorumlama yeteneğini geliştirici örnek çalışmaları yürütebilmesi.


Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Kazanımları

 • Ticari defter ve belgeleri tutma ve düzenleme
 • Tek düzen hesap planına hakim olma
 • ETA, LOGO, MİKRO, ZİRVE ve ORKA muhasebe paket programlarının son versiyonlarını en üst seviyede kullanabilme
 • E-devletten sorgulanabilir, üniversite onaylı sertifikaya sahip olma
 • Logo sistem uzmanı sertifikasına sahip olma


Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin İçeriği

 • Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Hesap Kavramı
 • Muhasebede Hesap Çeşitleri ve İşleyişi
 • Bilanço Hesaplarının İşleyişi ve Örnek Uygulamalar
 • Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi ve Örnek Uygulamalar
 • Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi
 • Ticari Belgelerin Düzenlenmesi
 • Beyannamelerin Düzenlenmesi (e-beyanname)
 • Sigorta İşlemleri (e-sgk işlemleri)
 • ETA V8.SQL, LOGO GO3, MİKRO V16, ORKA SQL ve ZİRVE Muhasebe Paket Programlarında
 • Stok İşlemleri
 • Cari İşlemleri
 • İrsaliye İşlemleri
 • Sipariş İşlemleri
 • Fatura İşlemleri
 • Çek/Senet İşlemleri
 • Kasa İşlemleri
 • Banka İşlemleri
 • Muhasebe İşlemleri
 • Entegrasyon İşlemleri
 • Bordro İşlemleri


Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminde Neden Yeditepe Akademiyi Tercih Etmeliyiz?

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, teorik muhasebe bilgisi ile güncel uygulamaları bütünleştiren, piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri aktarabilen uzman eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.


Kurs Bilgileri

 • Başlanç Tarihi: 16/10/2022
 • Süre: 100 saat
 • Takvim: Pazartesi, Çarşamba, Cuma